Ende
Gelände
2017

Kohle Stoppen. Klima Schützen.

  • 24. – 29. August 2017Rheinisches Braunkohlerevier
  • 3. – 5. November 2017während des UN-Klimagipfels in Bonn

2. - 4. Februar 2018: Ende Gelände Perspektiven-Treffen

Ende Gelande 2017 / Punkt krytyczny / Energia odNowa

5. August 2017 um 17:00 Motyka i Słońce ul. Jazdów 3/9, 00-467 Warsaw in Warsaw

ENDE GELANDE: 24-29 sierpnia i 3-5 listopada 2017 roku w Nadrenskim Zaglebiu Wegla Brunatnego.

Węgiel musi pozostać pod ziemią, jeśli chcemy uniknąć katastrofalnych zmian klimatu. Niemcy są światowym liderem wydobycia węgla brunatnego, jednego z największych trucicieli wśród paliw kopalnych. Podczas gdy przedstawiciele polityki i koncernów pozostają bezczynni, my bierzemy sprawy w swoje ręce. W sierpniu zorganizujemy blokady, które odetną elektrownie od dopływu węgla. A kiedy w listopadzie delegaci państw spotkają się na szczycie klimatycznym Narodów Zjednoczonych, wrócimy do kopalni, by zażądać natychmiastowego wycofania się z energetyki węglowej.

Mówimy: dosyć, Ende Gelände!

Jesienią 2017 roku w Bonn odbędzie się – pod przewodnictwem delegacji Fidżi – szczyt klimatyczny Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego negocjowane będzie wprowadzenie w życie porozumienia z Paryża. Tuz obok znajduje się obszar o najwyższej emisji dwutlenku węgla w całej Europie, gdzie wydobywany i spalany jest węgiel brunatny. Choć niemieccy politycy chętnie przedstawiają Niemcy jako modelowy przykład transformacji energetycznej, kraj ten nadal jest światowym liderem produkcji węgla brunatnego. A przecież wszyscy wiemy, ze – aby uniknąć katastrofalnych skutków zmian klimatu – czym prędzej należny zaprzestać jego wydobycia.

Tworzymy klimat sprawiedliwości.

W Nadreńskim Zagłębiu Węglowym, na Łużycach i w innych miejscach, gdzie wydobywany jest węgiel, wyburza się cale miejscowości, niszczy lasy i zmusza ludzi do opuszczenia swoich domów. Klimat, kultura i przyroda przestają się liczyć, gdy w grę wchodzą zyski koncernów energetycznych. Konsekwencje tej fatalnej polityki ponoszą pracownicy i mieszkańcy dotkniętych regionów.W skali globalnej skutki kryzysu klimatycznego są nie do przeoczenia: państwa wyspiarskie na Pacyfiku – takie jak gospodarz tegorocznego szczytu klimatycznego Fidżi – są zagrożone zniknięciem z map za sprawa podnoszenia się poziomu wody w morzach i oceanach, nasilające się huragany i susze stanowią dla nich kolejne zagrożenie. Już dziś zmiany klimatu oznaczają tragiczne konsekwencje dla milionów ludzi zamieszkujących globalne Południe i negatywnie wpływają na sytuacje społeczna, gospodarcza i polityczna wielu miejsc na świecie, stajać się tym samym jedna kolejnych z przyczyn uchodźstwa. Nie godzimy się na to – chcemy sprawiedliwego świata i dobrego, godnego życia dla wszystkich!

Zmiana systemu, nie klimatu.

Bez odwrotu od opartego na spalaniu paliw kopalnych kapitalizmu, przymusu nieustannego wzrostu gospodarczego i mechanizmów wyzysku nie jest możliwe ani wiarygodne zwalczanie zmian klimatycznych, ani sprawiedliwość społeczna w wymiarze globalnym. Chcemy demokracji energetycznej, będącej rezultatem głębokiej i radykalnej przemiany społeczno-ekologicznej, abyśmy sami mogli decydować o produkcji i zużyciu energii.

Nasze nieposłuszeństwo jest uzasadnione.

Musimy działać natychmiast, by zatrzymać wzrost średniej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza, co dla mieszkańców globalnego Południa jest kwestia życia lub śmierci. Nie możemy czekać na rezultaty międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Sprzeciwiamy się wydobyciu węgla – tutaj i teraz. Sprawiedliwość w skali globalnej oznacza, że Niemcy muszą natychmiast zaniechać wydobycia i spalania węgla. Organizowane przez nas akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa są być może niezgodne z prawem, z pewnością jednak uzasadnione. Ogłaszamy je publicznie, ponieważ jesteśmy głęboko przekonani, ze nasze działanie – w obliczu zagrożeń związanych ze zmianami klimatu – jest konieczne.

Współtworzymy globalny ruch na rzecz sprawiedliwości klimatycznej.

Na całym świecie ludzie stawiają opór kapitalizmowi i jego uzależnieniu od paliw kopalnych. Blokują i okopują elektrownie węglowe w Indiach, rurociągi w Stanach Zjednoczonych, porty węglowe w Australii, obszary wydobycia gazu łupkowego w Brazylii i szyby naftowe w Nigerii. Akcje z ostatnich lat pokazują, ze działając wspólnie i zdecydowanie, możemy wiele osiągnąć. W 2015 roku ponad tysiąc osób zablokowało wydobycie węgla w kopalni odkrywkowej Garzweiler w Nadrenii, a w zeszłym roku jeszcze więcej aktywistów z wielu państw Europy sparaliżowało infrastrukturę węglowa na Lużycach. W tym roku wracamy do Nadrenii – jest nas więcej, jesteśmy lepiej przygotowani i jeszcze bardziej zdeterminowani!

Czas węgla się skończył! Pora na klimat sprawiedliwości!

-------------------------------------------------------------------------

PUNKT KRYTYCZNY. ENERGIA ODNOWA.

Pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Dowiadujemy się z niego co sprawiło, ze równowaga klimatu na Ziemi została zachwiana i jakie są tego skutki.Czy realna jest przyszłość oparta na węglu i ropie, czy można poradzić sobie ze smogiem i co musi się wydarzyć, żeby nie doszło do tragedii na miarę zagłady dinozaurów? Odpowiedzi na te i wiele innych intrygujących pytań szuka aktor Marcin Dorocinski. Cały świat, a wiec także Polska stoją przed widmem powodzi, suszy, braku wody pitnej i jedzenia. Cieple kaloryfery w chłodne dni, lody w lecie, światło, czy woda w kranie, o paliwie do samochodu nie wspominając, to nie wszystko z czego nie chcemy zrezygnować, ale będziemy zmuszeni wytwarzać energie w inny sposób. Dlatego uwaga zwrócona jest również na kwestie alternatywnych źródeł energii i problemów z jakimi borykają się w naszym kraju ich zwolennicy. Film ostrzega, ale przede wszystkim proponuje rozwiązania mogące pomóc powstrzymać nadchodzącą katastrofę. Te zmiany już zachodzą, są widoczne także w Polsce. Własnie znaleźliśmy się w Punkcie Krytycznym.

https://www.facebook.com/events/130489800891632

English:
There will be a meeting with the people who take a part in last two
actions from they personal individual perspective plus a chance to link between the people who would like to go this yearand there will be a movie 'Critical Point'

The first Polish feature film about climate change and the inevitable energy revolution. The film is directed by documentary filmmaker Łukasz Bluszcz, and producers: WWF Poland and the Discovery Channel Poland. The creators in a clear way show why the climate is suddenly changing and what challenges our civilization is facing. We find out what is
disrupting the Earth's climate and what the consequences of such
disruption are. Is there a future based on coal and oil, can we deal with smog and what must happen to prevent a tragedy similar to that of the great extiction?

The response to these and many other intriguing questions is sought by actor Marcin Dorociński. The whole world, and so also Poland, are faced with the threat of floods, drought, lack of drinking water and food. Warm radiators in the winter, ice cream in the summer, lighting, water in the tap,quick and easy transportation: if we don't want to give all of this up, we will need to produce and use energy in a different way. That's why attention is also focused on the issue of alternative energy sources and about the problems of their supporters in Poland. The film warns, but above all else, offers solutions to help stop the oncoming catastrophe. These changes are already happening; they are also visible in Poland. We are at their Tipping Point.