Ende
Gelände
2017

Zatrzymajmy wydobycie węgla. Chrońmy klimat.

  • 24–29 sierpnia 2017Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego
  • 3–5 listopada 2017Podczas konferencji klimatycznej ONZ w Bonn

Konsens dotyczący akcji

Od 24 do 29 sierpnia 2017 roku – w masowej akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa – zakłócimy funkcjonowanie infrastruktury w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego. Stanowczo sprzeciwiamy się dalszemu wydobywaniu i spalaniu węgla, które jest jedną z najważniejszych przyczyn zmian klimatycznych i ich dramatycznych konsekwencji. Mając na uwadze, jak naglącym problemem jest kryzys klimatyczny, uważamy za konieczne i uzasadnione, aby posunąć się o krok dalej – od publicznych demonstracji po obywatelskie nieposłuszeństwo.

Wybraną przez nas formą działania jest ogłoszona publicznie, masowa blokada, która oferuje wiele możliwości uczestnictwa. Przy wyborze tej formy działania kierowaliśmy się sukcesem, jakim zakończyły się poprzednie tego typu akcje: w Nadrenii w 2015 roku i na Łużycach w 2016 roku. W akcji może wziąć udział każdy, niezależnie od tego, czy ma doświadczenie uczestniczenia w podobnych protestach. Będziemy blokować infrastrukturę techniczną (tory, koparki, drogi dojazdowe), aby odciąć elektrownie od dostaw węgla. Nasze blokady będą się utrzymywać przez kilka dni. Na blokadę zabierzemy worki wypełnione sianem, aby zapewnić jej uczestnikom możliwie wygodne warunki. Przy użyciu różnorodnych banerów, przedmiotów o symbolicznym znaczeniu oraz plakatów zwrócimy uwagę na liczne niszczycielskie skutki wydobycia i spalania węgla.

Będziemy zachowywać się w sposób spokojny i opanowany. Nie będziemy prowokować eskalacji. Nie będziemy narażać nikogo na niebezpieczeństwo.  Będziemy blokować i okupować teren własnymi ciałami, ale nie będziemy przy tym niszczyć ani uszkadzać żadnych urządzeń ani infrastruktury. Będziemy przechodzić przez kordony i bariery ustawione przez policję i ochronę kopalni albo je omijać i nie będziemy reagować na prowokacje. Nasza akcja będzie odzwierciedlać nasze wartości: różnorodność, kreatywność i otwartość. Nasza akcja nie jest skierowana przeciwko personelowi firmy Vattenfall ani funkcjonariuszom policji. Naszym najważniejszym priorytetem będzie bezpieczeństwo aktywistek i aktywistów uczestniczących w proteście oraz pracowniczek i pracowników kopalni. Będziemy należycie przygotowani do wkroczenia na teren akcji, w tym do zejścia na dół wyrobiska oraz w pobliże przenośników taśmowych.

Wywodzimy się z różnych ruchów społecznych i mamy zróżnicowane poglądy polityczne. Wspólnie bierzemy odpowiedzialność za powodzenie naszej akcji. W trakcie akcji zamierzamy zadbać o to, by sytuacja była jasna dla wszystkich uczestniczących, a uczestnicy i uczestniczki akcji będą się wzajemnie wspierać. W celu przygotowania się do blokady odbędziemy uprzednie szkolenie. Deklarujemy solidarność ze wszystkimi, którzy przeciwstawiają się dewastacji klimatu przez elektrownie zasilane węglem oraz zmagają się ze społecznymi i ekologicznymi skutkami produkowania energii z paliw kopalnych. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom wykorzystania protestów przeciwko wydobyciu węgla do promowania idei reakcyjnych lub nacjonalistycznych.